Czy stać nas na samochód?
Czy nie wzięliśmy zbyt wielu pożyczek?
Skąd wziąć pieniądze na sfinansowanie studiów syna?

Sprawdź się w zarządzaniu budżetem wirtualnej rodziny!

Logowanie

lub skorzystaj z poniższego formularza:

Zapomniałeś hasła?

Rejestracja

* Wszystkie pola są obowiązkowe

Hasło musi składać się z co najmniej 6 znaków

Do gry wymagana jest wtyczka Flash Player 11 lub wyższa.

UWAGA, konkurs "Szczęśliwi na start" już się zakończył. Można nadal korzystać z gry, ale za miejsca w rankingu nie są już przyznawane nagrody.

Konkurs "Szczęśliwi na start" to trzy edycje gry w Twój Budżet Rodzinny.
W każdej z nich, dziesięciu graczy, którzy uplasują się na szczycie rankingu, otrzyma od Banku Zachodniego WBK bardzo atrakcyjny upominek - karty prepaid o wysokości 1000 lub 200 zł.

Środki znajdujące się na kartach można wykorzystać na dowolny cel.

Więcej o kartach prepaid można przeczytać tutaj: prepaid.bzwbk.pl

Po każdej edycji ranking jest zerowany, więc jeśli nie uda wam się zdobyć nagród za pierwszym razem, warto walczyć do skutku! Więcej informacji o konkursie i terminy poszczególnych edycji w zakładkach zasady konkursu i regulamin.

- zobacz listę zwycięzców I edycji

- zobacz listę zwycięzców II edycji

- zobacz listę zwycięzców III edycji

Ranking

O pozycji w rankingu decyduje liczba punktów zebranych przez graczy, którzy ukończyli grę.

1.kowalscy37847 pkt
2.Marta35708 pkt
3.Marta35679 pkt
4.Marta33597 pkt
5.klapki32668 pkt
6.jarosławcy31531 pkt
7.swieczkowscy31383 pkt
8.Seremak30169 pkt
9.Śmigły-Rydz30117 pkt
10.Marta29830 pkt
zobacz więcej

Zasady konkursu

Konkurs „Szczęśliwi na start” podzielony jest na trzy edycje. W każdej z nich nagradzamy dziesięć osób, które zajmą dziesięć pierwszych miejsc w rankingu.

O pozycji w rankingu decyduje liczba punktów szczęścia zdobytych przez rodzinę gracza. Jeśli dwóch lub więcej graczy osiągnie taką samą liczbę punktów szczęścia, o pozycji decyduje stan majątku rodziny, którą grał gracz, w momencie ukończenia gry.

Konkurs rozpoczyna się 28 stycznia 2014 roku o godz. 12.00, a kończy 18 lutego 2014 o godz. 12.00 i będzie rozgrywany w trzech edycjach:
I edycja w okresie od 28.01.2014 godz. 12:00 do 04.02.2014 godz. 12:00,
- zobacz listę zwycięzców I edycji
II edycja w okresie od 04.02.2014 godz. 16:00 – do 11.02.2014, godz. 12:00,
- zobacz listę zwycięzców II edycji
III edycja w okresie od 11.02.2014, godz. 16.00 – do 18.02.2014, godz. 12:00.
- zobacz listę zwycięzców III edycji

POMOC
W przypadku wystąpienia problemów technicznych prosimy o kontakt na adres: konkurs@twojbudzetrodzinny.pl

Zapraszamy do gry!

REGULAMIN KONKURSU

„Szczęśliwi na start” w ramach gry „Twój Budżet Rodzinny”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Szczęśliwi na start” (dalej „Konkurs”).

2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stronie gry Twój budżet rodzinny (dalej „Gra”) www.twojbudzetrodzinny.pl (dalej „Strona”). Dostęp do Gry mają wszyscy użytkownicy Serwisu.

3. Organizatorem Konkursu jest Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723. NIP: 896 000 56 73. Wysokość kapitału zakładowego: 935 450 890 zł. Wysokość kapitału wpłaconego: 935 450 890 zł (dalej „Organizator”)

§ 2 CEL KONKURSU

1. Celem Konkursu jest zapoznanie użytkowników z metodami zarządzania wydatkami domowymi, planowaniem budżetu rodzinnego, i oszczędzaniem. Konkurs jest realizowany na stronie www.twojbudzetrodzinny.pl

§ 3 DEFINICJE

1. Konkurs – konkurs z nagrodami pod nazwą „Szczęśliwi na start” w ramach gry „Twój Budżet Rodzinny” organizowany przez Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950 Wrocław. Edycje konkursu – cykle, w których rozgrywany jest konkurs. Każdy cykl kończy się wyłonieniem zwycięzców, którzy zostaną nagrodzeni.

2. Gra – program komputerowy znajdujący się na stronie www.twojbudzetrodzinny.pl/#ranking, którego działanie polega na zarządzaniu budżetem wirtualnej rodziny.

3. Konto – zbiór rekordów w bazie danych, wprowadzonych przez Uczestnika podczas rejestracji, zawierający nazwę wirtualnej rodziny podanej przez Uczestnika, identyfikowane za pomocą adresu e-mail.

4. Punkty szczęścia – punkty, które zdobywa się w Grze, prezentowane w lewym górnym rogu interfejsu Gry.

5. Ranking szczęśliwych – ranking kont uczestników konkursu, prezentowany na stronie www.twojbudzetrodzinny.pl/#ranking

6. Nagrody: Nagroda I stopnia - karta pre-paid z doładowaniem w wysokości 1000 zł

7. Nagrody II stopnia - karty pre-paid z doładowaniem w wysokości 200 zł każda

8. Czas trwania Konkursu - od 28 stycznia do 18 lutego 2014 r.

§4 UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego. która zarejestrują się na stronie www.twojbudzetrodzinny.pl

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, Pracownikiem Organizatora w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona przez Organizatora na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia), a także agenci oraz pracownicy placówek agencyjnych Organizatora.

§ 5 REJESTRACJA W KONKURSIE

1. Aby wziąć udział w konkursie i zagrać w grę znajdującą się na stronie www.twojbudzetrodzinny.pl, należy posiadać komputer z dostępem do internetu i wtyczkę Flash Player 11 zainstalowaną w przeglądarce internetowej.

2. Rejestracja Uczestnika następuje po wypełnieniu przez niego formularza zgłoszeniowego lub poprzez logowanie przy użyciu strony facebook.com lub logowanie przy użyciu strony plus.google.com. Wypełnienie formularza rejestracyjnego lub zalogowanie się przy użyciu stron facebook.com lub plus.google.com jest równoznaczne z założeniem konta umożliwiającego grę, akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu realizacji Konkursu i wyłonienia Nagrodzonych. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin Konkursu znajdują się na stronie internetowej www.twojbudzetrodzinny.pl/.

3. Dane zawarte w formularzu obejmują: nazwę użytkownika, imię, nazwisko, adres e-mail lub konto w serwisie facebook.com lub plus.google.com .

4. Jeden Uczestnik może zarejestrować w grze jedno konto.

5. Organizator ma prawo usunąć Uczestnika z gry w każdym przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, iż działanie danego Uczestnika narusza którykolwiek punkt regulaminu Konkursu, przepisy prawa. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy niezgodne z regulaminem, przepisami prawa zachowanie Uczestnika ma doprowadzić do zdobycia nagrody w Konkursie. Usuwani będą zwłaszcza ci Uczestnicy, co do których zajdzie uzasadnione podejrzenie, że korzysta z więcej niż jednego konta.

6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody – poprzez wypełnienie odpowiednich pól w formularzu rejestracyjnym na stronie www.twojbudzetrodzinny.pl/#login- na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia Konkursu i doręczenia nagrody oraz - jeśli jest niezbędna w świetle obowiązujących przepisów prawa – posiadanie skutecznej prawnie zgody przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z jego przeprowadzeniem oraz zakończeniem, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

§6 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs rozpoczyna się 28 stycznia 2014 roku o godz. 12.00, a kończy 18 lutego 2014 o godz. 12.00 i będzie rozgrywany w trzech edycjach („okres trwania Konkursu”):
I edycja w okresie od 28.01.2014 godz. 12:00 do 04.02.2014 godz. 12:00,
II edycja w okresie od 04.02.2014 godz. 16:00 – do 11.02.2014, godz. 12:00,
III edycja w okresie od 11.02.2014, godz. 16.00 – do 18.02.2014, godz. 12:00.

1. W ramach każdej edycji Konkursu, o których mowa w § 6, pkt. 1 zostanie wyłonionych 10 Nagrodzonych

2. Celem gry jest zdobycie jak największej liczby punktów, zwanych w grze Punktami Szczęścia dla wirtualnej rodziny, której finansami steruje Uczestnik. Punkty Szczęścia są zdobywane w wyniku decyzji Uczestnika dotyczących działań wirtualnej rodziny, takich jak zakupy, rozpoczynanie hobby, rozwiązywanie bieżących problemów, oraz pośrednio w wyniku podejmowania decyzji finansowych, takich jak branie kredytów, zakupy na raty, inwestowanie, oszczędzanie.

3. Nagrodzonym w danej edycji zostaje Uczestnik, którego konto osiągnęło w grze jeden z najlepszych 10 wyników z najwyższą liczbą punktów szczęścia . Jest to równoznaczne z zajęciem jednej z 10 pierwszych pozycji w „Rankingu szczęśliwych”, który będzie publikowany na stronie www.twojbudzetrodzinny.pl

4. Jeden Uczestnik może zostać nagrodzony nagrodą, o której mowa w § 6 pkt 1 tylko jeden raz przez wszystkie trzy edycje Konkursu. W przypadku pojawienia się większej ilości kont Uczestnika w rankingu, Organizator może usunąć je z rankingu. W przypadku zajęcia przez Uczestnika jednej z 10 pierwszych pozycji w rankingu w więcej niż jednej edycji, zostanie on nagrodzony wyłącznie za pierwszym razem. Za każdym następnym razem, nagrodzony zostaje następny Uczestnik w rankingu.

§7 NAGRODY W KONKURSIE

1. W ramach Konkursu 10 najlepszych graczy w każdej z trzech edycji otrzyma nagrodę rzeczową w postaci karty przedpłaconej (prepaid) wydawanej przez Bank Zachodni WBK z zastrzeżeniem par. 5 pkt. 4 .
a. Nagroda I stopnia dla najlepszego gracza w każdej z trzech edycji przeznaczona jest karta pre-paid z doładowaniem w wysokości 1000 zł
b. Nagrody II stopnia - 9 pozostałych osób, które otrzymają najlepsze wyniki w każdej edycji, otrzyma karty z doładowaniem w wysokości 200 zł każda
2. Nagrody nie będą podlegały wymianie na inne nagrody rzeczowe. Rezygnacja z części

2. Nagrody nie będą podlegały wymianie na inne nagrody rzeczowe. Rezygnacja z części nagrody oznacza rezygnację z całości nagrody.

3. Każdy Zwycięzca otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości odpowiadającej 10% zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu należnemu od łącznej wartości nagrody rzeczowej i dodatkowej nagrody pieniężnej. Nagroda pieniężna zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie 10% zryczałtowanego podatku dochodowego należnego od łącznej wartości nagród otrzymanych przez Zwycięzcę. Od łącznej wartości nagród podlegających wydaniu Zwycięzcy, Organizator jako płatnik, potrąci 10% zryczałtowany podatek dochodowy i pobrany podatek przekaże na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.

§8 ZASADY PRZYZNAWANIA I WYDAWANIA NAGRÓD

1. Ogłoszenie Nagrodzonych w każdej edycji Konkursu odbędzie się najpóźniej w terminie 5 dni od zakończenia danej edycji, na stronie www.twojbudzetrodzinny.pl.

2. W przypadku zdobycia przez dwóch lub więcej Uczestników, takiej samej liczby punktów szczęścia, o miejscu i ewentualnej nagrodzie decyduje ilość środków pieniężnych zgromadzonych przez Uczestnika na wirtualnym koncie rodziny na www.twojbudzetrodzinny.pl , którą zgromadził Uczestnik momencie zakończenia gry.

3. Informacja o fakcie zdobycia Nagrody oraz warunki odbioru nagrody będą przekazywane Nagrodzonym za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres podany przez Użytkownika.

4. W odpowiedzi na przesłany e-mail Zwycięzca obowiązany jest w ciągu 10 dni liczonych od daty wysyłki maila przesłać Organizatorowi dane adresowe do wysłania Nagrody.

5. W przypadku braku kontaktu ze strony Uczestnika w sposób określony w ust. 4, Uczestnik traci prawo do Nagrody.

6. Uczestnik traci prawo do Nagrody w przypadku złamania któregokolwiek punktu z niniejszego Regulaminu.

7. Uczestnik może zrzec się prawa do wygranej Nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany Nagrody na żadną inną formę rekompensaty.

8. Organizator Konkursu rozstrzyga o losie nieodebranych i zwróconych Nagród

9. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom drogą pocztową w ciągu 30 dni od przesłania danych, o których mowa w pkt. 4.

10. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.

§9 OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu.

2. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika Konkursu z udziału w nim.

3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady Netykiety.

§10 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być składane drogą elektroniczną na adres konkurs@twojbudzetrodzinny.pl z dopiskiem Konkurs „Szczęśliwi na start” w ramach gry „Twój Budżet Rodzinny”

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również opis i powód reklamacji.

3. Organizator rozpatrzy reklamację i powiadomi o jej rozstrzygnięciu osobę składającą reklamację pisemnie na adres korespondencyjny w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.

4. Organizator nie ponosi konsekwencji za problemy techniczne i usterki związane z działaniem serwera, na którym znajduje się gra lub komputera albo oprogramowania na komputerze Uczestnika.

5. W razie wystąpienia w grze technicznych usterek, które mogą wpłynąć na końcowy wynik Uczestnika, Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego zaprzestania gry i udokumentowania stanu gry, przy którym wystąpiły trudności (poprzez wykonanie zrzutu ekranu w formie pliku jpeg) oraz do przesłania udokumentowanego zgłoszenia na adres konkurs@twojbudzetrodzinny.pl. W przypadku niezachowania tej procedury, zgłoszenie Uczestnika nie będzie rozpatrywane.

§11 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Bank Zachodni WBK S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, który zbiera dane na zasadzie dobrowolności. Celem przetwarzania tych danych będzie przeprowadzenie Konkursu i wydanie nagrody. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu jest dostępny pod adresem http://twojbudzetrodzinny.pl/#regulamin

budowa serwisu Agencja Interaktywna Lama Media